Veiligheidsrichtlijnen

Richtlijnen voor de veiligheid hangen in elke ruimte waar de schoonmaakkarren staan opgesteld en de medewerkers krijgen goede instructie hoe men om dient te gaan met diverse schoonmaakproducten. Medewerkers van Allure kunnen rekenen op goede en veilige arbeidsomstandigheden.

 • Til in een juiste houding. Zet kracht via de benen en niet met de rug;
 • Controleer elke ruimte, na het werk, op eventuele gevaarlijke situaties: sluit ramen, draai kranen dicht (ook als er geen water uitkomt), doe licht uit tenzij anders opgedragen;
 • Gebruik altijd de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Vraag ernaar aan de voorman/objectleiding;
 • Gebruik nooit defect materiaal (defect materiaal moet “gemerkt” worden en gerapporteerd aan de voorman/objectleiding);
 • Leen nooit materialen, middelen of machines aan of van de opdrachtgever zonder nadrukkelijke toestemming van de voorman/objectleiding;
 • Gebruik nooit schoonmaakmiddelen waar geen etiketten op zitten;
 • Meng nooit schoonmaakmiddelen;
 • Steek geen handen (onbeschermd) in afvalbakken (prullenmand, containers);
 • Wat verrrijdbaar is, niet tillen;
 • Klim niet op dingen die daar niet voor bestemd zijn, zoals stoelen, krukken, tafels, gebruik een trap;
 • Laat geen materiaal (trap, emmer, stofzuiger etc.) in gangen en op trappen staan;
 • Gebruik nooit de lift in geval van brand;
 • Als u alleen in het gebouw bent, gebruik dan - indien mogelijk - de lift niet. Sluit de deur af maar laat de sleutel aan de binnenkant zitten;
 • Repareer nooit zelf, tenzij u daarvoor opgeleid bent.

Onze medewerkers moeten veilig en plezierig hun werk kunnen verrichten!

Cookie-instellingen