CWS onderzoeken: geur steeds meer inzet op werkplek

Anneke Pouw 15-03-2020 1768 keer bekeken

Twee internationale onderzoeken in opdracht van CWS-boco International wijzen uit dat geur niet meer alleen wordt gebruikt als een verkoop stimulerend middel in retail en horeca, maar ook steeds meer wordt ingezet op de werkplek zelf.

Vandaag de dag geloven meer ondernemers en HR-managers in het effect van geuren op de werkplek, om zo het welzijn en de creativiteit van werknemers te bevorderen. 400 geïnterviewde beleidsmakers geven aan meer dan ooit bereid te zijn om extra te investeren in geursystemen. Deze toename verwacht men met name in ontvangstruimtes, kantoren en vergaderzalen. Tegelijkertijd zijn 500 mensen van de werkvloer online ondervraagd in hoeverre zij zich storen aan geuren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, welke geuren dat betreft en wat voor effect dit heeft op hun arbeidsprestaties.

Tot nu toe werden geurstoffen uitsluitend gebruikt om de verkoop te stimuleren of om in toiletruimtes de luchtkwaliteit te verbeteren. Het onderzoek Multi-sensor op de werkplek: succesfactoren voor zakelijke beslissers wijst uit dat geuren nu en in de toekomst gebruikt worden om de werkomgeving te verbeteren. Aangename geuren op de werkplek en in openbare ruimtes van een bedrijf zijn een belangrijke feel-good factor voor het algemeen gevoel van welbevinden en tevens voor het bevorderen van de creativiteit van de werknemer.

Resultaten
58,9% van de ondervraagde beleidsmakers is van mening dat geuren steeds belangrijker worden in ontvangstruimtes. Bij 52,9% geldt dit voor kantoren en bij 51,1% voor conferentiezalen. 57,4% van de zakelijke beslissers veronderstelt dat geuren de creativiteit verhogen. 81,3% is van plan om te investeren in geuren in kantoorruimtes, 80,5% wil dit in ontvangstruimtes en 77,1% in vergaderruimtes.

De bereidheid om maatregelen te treffen voor een positief stimulerend effect is significant groter in kantoren dan in semi openbare ruimtes zoals recepties, vergader- ruimten en toiletten. Een vijfde deel van de ondervraagden maakt gerichter gebruik van foto’s, planten en licht in kantoorruimtes en 17% maakt gebruik van geuren. Vooral middelgrote bedrijven tonen een bovengemiddelde interesse in het gebruik van geuren, 80,7 % van de respondenten van bedrijven met 200-499 medewerkers toonden interesse.

Trend
“Geur op de werkvloer is uitgegroeid tot een trend. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek. Zakelijke beslissers zijn bereid om geur in te zetten om de tevredenheid en de creativiteit van de medewerkers te verhogen”, aldus Silke Zügel, Team Leader International Product Management bij CWS-boco International.

Over de onderzoeken
Marktanalist Techconsult deed in december 2014 het onderzoek in negen Europese landen. In dit onderzoek werden 401 beslissers van bedrijven in verschillende sectoren ondervraagd over hun houding ten aanzien van het gebruik van multisensorische middelen zoals naast geur ook licht, kleuren, planten, kunst en audio. De zes branches zijn industrie, dienstverlening, handel, het bankwezen en krediet-diensten, telecommunicatie, leveranciers van energie en water.

Tegelijkertijd hield Net-request in Duitsland een online een enquête over het thema Geuren in een werkomgeving. Alle 500 ondervraagden zijn mensen met betaald werk: 235 vrouwen en 265 mannen. Het representatieve onderzoek werd uitgevoerd op basis van leeftijd (25-60 jaar) en geslacht. Het doel: beoordelen in hoeverre de ondervraagden zich storen aan geuren tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, welke geuren hen met name storen en wat voor effect dit heeft op hun arbeidsprestaties.

Cookie-instellingen