Overheden en marktpartijen ijveren voor gezonde energie-neutrale basisscholen!

Anneke Pouw 06-06-2018 1129 keer bekeken

Concrete afspraken over toekomstbestendige en energieneutrale basisscholen, dat is de uitkomst van een Energietop van BNG, ministerie van BZK, de gemeenten Tilburg, Veghel, Winssum, Waterland, Haarlem en Barendrecht, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, Mirosch, Escoplan, Platform 31, HIER Klimaatbur

Volgens Jeroen Nollet van Escoplan, die aanwezig was op de Energietop, willen de gemeenten Waterland en Winsum een duurzame nieuwbouwschool en gaan zij aan de slag met een casus voor de financiering hiervan. Hetzelfde geldt voor de verduurzaming van een bestaande school uit Haarlem en mogelijk nog een andere gemeente.

"De geleerde lessen worden gedeeld en gebruikt voor een overzicht met best practices en transparante financieringsconstructies voor schoolbesturen en gemeenten. Hierin werken RVO en BNG samen. Het idee van ‘elkaar helpen’ van de gemeenten Tilburg en Veghel wordt verder uitgewerkt tot een pool van gemeenten en schoolbestuurders, die kennis en ervaring hebben met het verduurzamen van onderwijsgebouwen," aldus Nollet.

Energieakkoord

De Energietop in Den Haag trok ruim honderd bestuurders uit de hoogste echelons van overheden en marktpartijen. Zij bogen zich over het vraagstuk hoe gemeenten het Energieakkoord het beste kunnen uitvoeren en hoe dit kan worden ingevuld met marktpartijen. Er kwam veel originele ideeën uit voort die in de meeste gevallen concreet en bruikbaar waren.

Tijdens het avondgedeelte van de Energietop zijn er spijkers met koppen geslagen. Bestuurders namen het stokje over van hun medewerkers en hebben op zeven verschillende thematafels concrete afspraken gemaakt over hoe ze de komende periode uitvoering geven aan afspraken uit het Energieakkoord.

Cookie-instellingen