VSR-onderzoek wijst uit banen lopen beste vlakmopmethode

Anneke Pouw 22-12-2016 706 keer bekeken

Kennisinstituut en onafhankelijk platform voor professioneel schoonmaken, Vereniging Schoonmaak Research (VSR), heeft onderzoek laten uitvoeren naar de lichamelijke belasting van methoden van vlakmoppen. De totale fysieke belasting van banen lopen blijkt lager dan bij de andere vijf onderzochte vlakmopmethoden.

In de dagelijkse schoonmaakpraktijk is vlakmoppen een veel toegepaste manier om vloeren te reinigen. Bij vlakmoppen wordt de vloer afgenomen met behulp van een uitgewrongen vlakmop, waardoor losliggend vuil en licht aangehechte verontreinigingen weggenomen worden. In de dagelijkse praktijk worden bij het moppen verschillende bewegingstechnieken toegepast.

VSR heeft onderzocht welke methode van vlakmoppen de minst schadelijke belasting van het lichaam van een schoonmaker/schoonmaakster oplevert. Daartoe zijn vijf methoden onderzocht: (1) banen lopen; (2) achtjesbeweging; (3) stofzuigbeweging met de armen; (4) stofzuigbeweging; wiegend, zijwaarts lopend; (5) stofzuigbeweging; wiegend, achterwaarts lopend. Uit het onderzoek blijkt dat de totale fysieke belasting van banen-lopen lager is dan bij de andere vlakmopmethoden. De achtjesbeweging scoort het meest ongunstig, terwijl de methoden van de stofzuigbeweging alle drie tussen banen lopen en de achtjesbeweging in zitten..

Cookie-instellingen