Overdag schoonmaken

Een andere manier van werken bij Allure is overdag schoonmaken!

Overdag schoonmaken maakt de dienst schoonmaak zicht- en meetbaar. Niet alleen wordt de kantoorschoonmaak zichtbaar gemaakt voor de eindgebruiker, ook de inzet van proactieve medewerkers die knelpunten kunnen constateren heeft voor uw organisatie een duidelijk toegevoegde waarde. De medewerkers weten beter wat er speelt in een bedrijf en de ruimtes die na werktijd door de gebruiker normaal worden afgesloten kunnen overdag wel schoongemaakt worden. Voor het schoonmaken van bezette werkplekken vragen onze medewerkers eerst toestemming aan de gebruiker en komen op een eventueel later tijdstip terug. Communicatie blijft ook bij overdag schoonmaken erg belangrijk, de pandgebruikers moeten goed worden geïnformeerd zodat zij weten wat zij kunnen verwachten. Uiteraard kunnen werkzaamheden op tijden worden uitgevoerd als de bezetting van een betreffende ruimte laag is!

De mogelijkheid tot dialoog toont ook direct resultaat in de belevingskwaliteit, doordat de eindgebruiker nu zelf inspraak heeft op de schoonmaak. Door directe afstemming met eindgebruikers, weet de schoonmaker zich feilloos te bewegen binnen de dagelijkse processen van uw organisatie, zonder u daarmee voor de voeten te lopen. Met deze samenwerking wordt eventueel geluid(overlast) veel minder als hinder ervaren dan men in eerste instantie als belangrijkste verweer opwerpt.

Wie nooit een schoonmaker in zijn kantoor ziet, heeft doorgaans een ander oordeel over de schoonmaak dan de medewerker die dagelijks met een schoonmaker in zijn omgeving wordt geconfronteerd. Bij overdag schoonmaken krijgt de schoonmaker een gezicht. Hierdoor neemt de gebruikersdiscipline altijd toe.

Een belangrijke peiler bij overdag schoonmaken is de veiligheid, vooral voor vrouwelijke medewerkers speelt dit vaak een doorslaggevende rol. Daarnaast hebben moeders met (schoolgaande) kinderen een logistiek probleem als ze een schoonmaakbaan willen. Overdag kunnen ze zelf de kinderen naar school brengen en weer ophalen en voor hen wordt het aantrekkelijker om binnen de schoonmaakbranche langer te blijven werken.

In het kader van MVO biedt overdag schoonmaken vele voordelen ten opzichte van schoonmaakwerkzaamheden buiten de traditionele kantoorwerktijden. Doordat gebruikers van een locatie getuige zijn van het schoonmaken hiervan, ontstaat er wederzijdse betrokkenheid, waardering en begrip. De toegenomen communicatie zorgt voor een betere houding van de gebruikers ten opzichte van hun locatie. Een grotere binding van de schoonmaakmedewerker met die locatie komt bovendien de continuïteit van het schoonmaakproces ten goede. Die betrokkenheid en motivatie zorgen mede dankzij het socialere en veilige karakter van overdag werken, ook voor betere waardering van het vak en minder verloop en ziekteverzuim bij schoonmaakmedewerkers.

Los van een stijgende schoonmaakkwaliteit, verhoogde betrokkenheid, dalend ziekteverzuim, betere veiligheidsomstandigheden en directere communicatievormen, zijn er nog extra voordelen. Zo impliceert overdag schoonmaken een aardige reductie van verlichtings-, airco- en verwarmingskosten, wat weer een gunstige invloed heeft op de ecologische impact.

Overdag schoonmaken leidt tot een win-win-situatie voor mens, bedrijf en milieu!

Cookie-instellingen